Instruktörsutbildning i AHA-programmet!

Utbildningens innehåll och form
Tre tvådagars workshop, sammanlagt sex heldagar.
OBS! Nytt startdatum!
8-9 februari
5-6 april
16-17 maj
Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23, Stockholm

Om AHA-programmet
AHA-programmet bygger på MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention) som är ett evidensbaserat program för att förebygga och förhindra återfall hos personer med alkoholproblem. Metoden är relativt ny i Sverige men används redan i ett flertal verksamheter runt om i landet. 
Vadstena Gestaltdialog erbjuder nu en av de första instruktörs-
utbildningarna i Sverige.

Om utbildningen
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och träning att följa enskilda och grupper genom programmet.
Du får lära dig att presentera övningar, guida meditationer och pedagogiskt förmedla programmet.
Som AHA-instruktör får du även kompetens att tillämpa   mindfulnessmeditation för  andra livsproblem än alkohol, till exempel stress.
Utbildningen är process- och upplevelsebaserad och ger  deltagarna en fördjupad förståelse av programmets metodik. 

Programmets innehåll
AHA-programmet är ett strukturerat program som sträcker sig över 6 veckor. Det grundar sig på mindfulness och de senaste metoderna inom KBT och innehåller videoföreläsningar, texter, dagliga meditationer på ljudfiler samt arbete med olika uppgifter och dagbokskrivande. Deltagarna i programmet får kartlägga sina risksituationer och återfallsprocesser. De får lära sig att i tid upptäcka och bemöta impulsen att dricka. Genom att observera och acceptera i stället för att kämpa emot får impulserna inte samma makt. Personen får helt enkelt en frist och möjlighet att välja en annan väg. Programmet pågår i sex veckor. Utformningen är pedagogisk med enkla instruktioner.
AHA-Programmet finns både i bokform och internetbaserat.

Här kan du se hela första lektionen på nätet och få en överblick över hela programmet AHA-Programmet. Du kommer in i programmet med Användarnamn:gäst och Lösenord:aha
                                 
Instruktörsutbildningens innehåll

      Workshop 1

 • Genomgång av AHA-programmets bakgrund
 • Aktuell forskning på mindfulnessbaserade program
 • Vad är missbruk/beroende? Olika synsätt
 • Grunderna i mindfulnessmeditation
 • Vi prövar programmets olika meditationer och övningar
 • Hur meditation kan användas i återfallsprevention
 • Genomgång av programmets samtliga lektioner


Mellan första och andra workshopen genomgår deltagarna programmet. Erfarenheterna dokumenteras i en dagbok.
 

      Workshop 2

 • Vi delar erfarenheten av programmet med varandra
 • Vi går igenom var och ens personliga dagbok
 • Vi fördjupar vår erfarenhet av meditationen
 • Vi undersöker programmets  inspirationskällor och bakomliggande teorier.
 • Vi talar om den ”andliga” aspekten av programmet


      Workshop 3

 • Deltagarna tränar på att presentera programmet, att introducera olika övningar och guidade meditationer.
 • Vad är motivation? Hur motiverar man till AHA-programmet?
 • Vilka målgrupper vänder sig programmet till? 


Detta ingår i utbildningskostnaden

 • Sex utbildningsdagar
 • AHA-programmet i bokform.
 • Fri inloggning till den nätbaserade versionen av AHA-programmet under utbildningstiden
 • En Power Point-presentation av AHA-programmet
 • Vägledning och handledning via mail under hela utbildningstiden. 
 • Efter utbildningen finns det möjlighet att hos Vadstena Gestaltdialog  beställa material till reducerat pris, samt erhålla rabatt på retreater, uppdateringskurser, etc.
 • Vi bjuder på kaffe/te och frukt under utbildningsdagarna. Möjlighet att värma mat i micro finns. I samma hus finns även en vegetarisk restaurang för de som föredrar att äta ute.


Pris privatpersoner: 11 500 kr inklusive moms
Pris företag: 11 500 kr exklusive moms
Anmälningsavgift: 1500 kr inbetalas till bg 5086-0252.
Anmälningsavgiften är inkluderad i utbildningskostnaden.
Anmälan är bindande. Vid avbokning tidigare än 30 dagar innan kursen återbetalas 75 % av avgiften. Tidigare än 15 dagar återbetalas 30 % av beloppet. Därefter ingen återbetalning.
Sista anmälningsdag:  22 januari

Anmälan: Sker via Kontakt på Vadstena Gestaltdialogs hemsida www.gestaltdialog.com eller mobil 070-5231572

Utbildningsansvarig och ytterligare information:
Peter Blyme, Vadstena Gestaltdialog gestaltdialog@telia.com, mobil:070-5231572